Dutch Design


 

Groot Wild maakte in het jaar dat De Stijl honderd jaar geleden werd opgericht een performance die teruggreep op het gedachtegoed van deze kunststroming. De Stijl streefde naar een nieuwe, objectieve vorm van kunst die universeel te begrijpen is vanuit elke achtergrond.
Uitgedacht op tekentafels is Almere het model voor ‘de maakbare stad’ en heeft, net als De Stijl, een objectief uitgangspunt. Binnen de performance Dutch Design ging Groot Wild op zoek naar verbinding; met de stad en haar bewoners. De stad vormde het décor en het publiek de figuranten van de voorstelling. De stad is maakbaar maar is verbinding ook maakbaar?

Dutch Design heeft in September 2017 gespeeld op het Havenfestival in Almere Haven.